S.S.S

Sigorta Timi

Arabam

Trafik Sigortası

Hayır. Bu sigorta sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılar. Aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko yaptırmanız gerekir.

Evet, poliçeni satın alırken ek ücret karşılığında aşağıdaki güvencelere sahip olabilirsin:

Ferdi Kaza Teminatı: Senin ve seninle birlikte araçta bulunan kişilerin tedavi masrafları karşılanır. Kalıcı olarak sakatlanma veya vefatı durumunda tazminat ödemesi yapar.

Çekme/Kurtarma Hizmeti: Kaza nedeniyle aracının hareket edememesi durumunda çekici hizmeti sağlanır.

Ek İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı: Trafik poliçe teminatı limitleri üzerinde ek güvence sağlar.

Trafiğe çıkan her motorlu araç için yapılması gereken yasal zorunluluğu olan bu sigorta her türlü trafik kazasında karşı tarafta meydana gelen zararları karşılar. Bu sigortayı yaptırmamış araçlar trafikteyken trafik ekipleri tarafından belirlenirse, araçlar trafikten men edilir ve otoparka çekilir. Araç sahibi aracını almak istediğinde öncelikle poliçesini yaptırmalıdır. Sonrasında çekici ve otopark masraflarını ödeyerek araç teslim alınabilir. Bu araçlar tespit edildiğinde para cezası uygulanır ve bu ceza 15 gün içinde ödendiğinde indirim uygulanır.

Zorunlu Trafik Sigortası herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları güvence altına alır. Bu nedenle zorunludur. Herhangi bir hasar durumunda karşılıklı tarafların kusurlarına bakarak zararı karşılar ve karşılanacak olan zararın limitleri her yıl resmen belirlenir. Kasko Sigortası ise aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır ve ancak sigortalı isterse kasko sigortası yaptırarak kendini güvence altına alır.

Bu sigortanın poliçe primlerinin belirlenmesinde 7 basamaktan oluşan bir tarife etkilidir. Hasarsızlık indirimi kapsamında uygulanan basamak tarifesine göre 7. basamak en güvenilir araç sahibidir. Bu belirlenirken, sürücünün geçmiş dönemdeki sürüş performansı dikkate alınır. Kademe sayısı düştükçe araç sahibinin risk derecesi arttığından poliçe primlerinde de artış izlenir. İlk kez otomobil alan araç sahipleri sisteme 4. kademeden giriş yapar ve kaza yapmadığı her yıl derecesi bir kademe yükselir, trafik kazası yaparsa kademesi düşer. 1. kademe trafikte en riskli sürücüleri temsil eder ve bu araçların sahipleri en yüksek sigorta primlerini ödeyen grupta yer alır.

7. basamak: poliçenin 3. yılında hasarsızlık devam ediyorsa %45 (üst limit) indirim,

6. basamak: poliçenin 2. yılında hasarsızlık devam ediyorsa %30 indirim,

5. basamak: poliçenin ilk yılı hasarsız tamamlandıysa %15 indirim,

4. basamak: Trafiğe ilk kez çıkan araç sahipleri için uygulanır.

3. basamak: poliçenin ilk yılı hasarla sonuçlandıysa %50 zam,

2. basamak: poliçenin 2. yılı hasarla sonuçlandıysa %100 zam,

1. basamak: poliçenin 3. yılının da hasarla sonuçlanması ile %150 zam uygulanır.

Bu zorunlu sigortayı yaptırmama ve yenilememe durumlarında araç sahipleri her ay için %5 oranında gecikme cezası ile karşılaşır. Zorunlu araç sigortası zamanında yaptırılmadıysa, araç sahibinin basamağı sabit kalır ve trafik poliçesinde indirim hakkı kaybedilir. Gecikme zammı ile karşılaşmamak için poliçe yenileme dönemlerini takip etmek gerekir.

Hesaplama yapılırken primler her sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenir. Diğer bir değişle her sigorta şirketi kendi aktüerya çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır. Aracın yaşı, marka ve modeli, trafiğe kayıtlı olduğu il, sürücünün yaşı ve hasarsızlık indirimi veya sürprimi gibi unsurlar zorunlu sigorta fiyatları hesabını etkilemektedir.

Araç sahibinin poliçesi olmaması durumunda, trafikte seyrederken bir trafik kazası meydana gelir ve araç sahibi bu kazada kusurlu olarak kabul edilirse, meydana gelen tüm hasarları kendisi öder. Bu durumda trafik kazasında karşı tarafta meydana gelen bedeni zararlarda da hastane masrafları araç sahibi tarafından karşılanır. Bu zorunlu sigorta, trafik kazalarında karşı tarafta meydana gelen sakatlanma ve ölüm durumlarında manevi tazminatı da karşılar. Ancak araç sahibinin sigorta poliçesi yoksa, karşı tarafa verdiği bu zararlarda da manevi tazminat araç sahibi tarafından ödenir. Zorluk yaşamamak için Zorunlu Trafik Sigortasını zamanında yaptırmak önemlidir.

KASKO Sigortası

Kasko Sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır ve ancak sigortalı isterse kasko sigortası yaptırarak kendini güvence altına alır. Zorunlu Trafik Sigortası ise herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları güvence altına alır. Bu nedenle zorunludur. Herhangi bir hasar durumunda karşılıklı tarafların kusurlarına bakarak zararı karşılar ve karşılanacak olan zararın limitleri her yıl resmen belirlenir.

Bir aracın kasko bedeli, araçların marka, model ve yaşına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan kasko değer listesi esas alınarak belirlenir. Marka değeri ve model yılı yeni olan araçların kasko bedelleri fazladır. Aracın yaşı da kasko primlerinde belirleyicidir. Eski araçların ise bakım masrafları da yükselir. Bu da kasko bedelinin düşmesine ancak kasko priminin yüksek olmasına neden olur. Aracın kayıtlı olduğu il de kasko bedelini etkiler. Yoğun trafiğin ve trafik kazalarının sık yaşandığı illerde, suç işleme potansiyelinin daha fazla olduğu büyük şehirlerde kasko bedeli daha yüksektir.

Hasarsız geçirdiğiniz 1 yılın sonunda, gelecek yılki kasko poliçenizde;

1. Kademe: İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %30 indirim,

2. Kademe: İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %40 indirim,

3. Kademe: Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %50 indirim,

4. Kademe: Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %60 oranlarında indirim alabilirsiniz.

İndirim oranları her sigorta şirketinde aynı olmayabilir. Hasarsızlık indirimi oranlarının belirlenmesinde aracınızın yaşı, markası, modeli gibi faktörler de ön plana çıkmakta ve kasko değer listesi belirleyicidir. Daha fazla bilgi için, bizleri (0850) 223 84 64 numaralı telefondan arayabilir ve destek alabilirsiniz.

Kasko sigortası geçerli olduğu sene içinde araç bir trafik kazasında hasara uğrarsa ve bu zarar var olan kasko tarafından karşılanırsa bir sonraki yılın kasko poliçesinde indirim hakkının bir kısmı ya da tamamı kaybedilir. Eğer kazada araç sahibinin kusursuz olduğu resmi olarak belgelenirse hasar, trafik kazasına karışan diğer aracın sigorta şirketi tarafından karşılanır ve hasarsızlık indirimi hakkı korunur.

Kasko sigortası kapsamında hasarsızlık indirimi bulunan araç sahibi aracını aynı kullanım tarzında bir araçla değiştirirse hasarsızlık indirimi yeni alınan araçta devam eder. Aksi durumda hasarsızlık indirimi hakkı kaybolur. Hasarsızlık indiriminin devam etmesi için kasko poliçesine araç değişimi olduğuna dair bir zeyilname eklenmelidir.

Kasko değer listesi

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanır ve bu liste her ay güncellenir. Aracın markası, modeli, yaşı ve kullanım amacına göre belirlenen kasko değer listesinde 15 yaşından küçük araçlar yer alır. Daha eski model araçların sigorta bedelleri sigorta şirketinin sigortalı ile mutabık kalmasıyla netleştirilir. Sigorta şirketleri müşterilerine kasko hesaplama ile ilgili bilgi verirken ve sigortalılarına tazminat öderken bu listedeki değerleri dikkate alır.

Kasko sigortası kapsamında kazanılan hasarsızlık indirimi hakkı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla tüm sigorta şirketleri tarafından takip edilir. Kasko poliçesinin süresi dolduğunda araç sigortası farklı bir sigorta şirketinden yaptırılmak istenirse önceki poliçede kazanılan hasarsızlık indirimi hakkı aynı şekilde devam eder. Bu hakkın sürmesi için kaskoya ara vermemek, yani yenileme süresini geçirmemek gerekir.

Kasko sigortasında teminat dışı durumlar olabilir. Aracın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan çürüme, eskime gibi zararlar kasko sigortası kapsamına girmez. Bununla birlikte;

 • Sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılan araçta meydana gelen zararlar,
 • Taşıma haddini aşan araçlarda meydana gelen zararlar,
 • Karayolları Trafik Kanunu’nun yasakladığı miktarda alkol alınması ya da uyuşturucu madde kullanımı,
 • Araçta yapılan değişikliklerden doğan zararlar,
 • Nükleer atıklardan ve nükleer yakıttan kaynaklanan yangınlar,
 • Olağanüstü durumlarda (savaş, işgal vs.) doğan zararlar,
 • Ruhsatlı taşıma yapan gemi ve trenler haricinde aracın deniz ya da havada taşınması sonucunda oluşan zararlar araç kasko paketi kapsamında değildir.

Trafik kazası meydana geldiğinde kazaya karışan araçlarda maddi bir hasar oluşmuşsa araç sahiplerinin maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doldurması gerekir. Buradaki amaç kaza geçiren tarafların kazanın nasıl meydana geldiğini kendi dillerinden anlatarak kayıt altına almalarıdır. Kazayı fotoğraflayan ve kaza tutanağını doldurarak imzalayan araç sürücüleri kaza yerinden trafik polisini beklemeden ayrılabilir ve sigorta şirketlerine başvurabilirler. İmza kısmı boş bırakılmış kaza tespit tutanakları geçerli sayılmamaktadır.

Trafik kazasına karışan taraflar Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası düzenledikleri sigorta şirketlerine başvurmalıdır. Başvuru sırasında kaza tespit tutanağı ile birlikte poliçenin fotokopisi, kaza yerinde çekilmiş fotoğraflar, araç sürücülerine ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri teslim edilmelidir.

Trafik kazası sonrasında kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse aracın kasko poliçesini düzenleyen sigorta şirketi ile iletişime geçmek gerekir. Hasar ihbarından önce poliçe fotokopisi, kaza tespit tutanağı, ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı, sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri, alkol raporu, hasarı gösteren fotoğraflar, rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler hazırlanmalıdır.

Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sigortası, motorlu taşıt kullanıcılarının Yeşil Kart Sistemine dahil ülkelerde yapacakları seyahatler sırasında neden oldukları kazalar sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlayarak üye ülkenin yerel Zorunlu Trafik Sigortası limitlerine kadar koruma sunar.

Yeşil Kart Sigortası’nın fiyatları Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından belirlenmiştir. Fiyatlar için tıklayınız. (tıkladığında pdf formatında bir sayfa açılacak, içeriği verilecek.)
Yeşil Kart Sigortası’nın geçerli olduğu ülkeler için tıklayınız. (tıkladığında pdf formatında bir sayfa açılacak, içeriği verilecek.)

Yeşil Kart Sigortası hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Prenses Kasko

Ürün tanıtım videosunu izlemek için tıklayın.

Prenses Kasko ürünü kadın sürücülere özel olarak tasarlanmış olup ruhsat sahibi kadınlar bu ürünümüzü satın alabilir.

Özel İhbar Hattı: Hasar anında tek yapmanız gereken 444 4 729’u tuşlayarak Prenses Kasko’ya özel hat üzerinden, hiç beklemeden hizmet alabilir ya da (0850) 223 84 64 numaralı telefondan bizleri arayarak gerisini bize bırakın.

Taksi Hizmeti: Hasar sonrasında yaya kalmayın. Kaza sonrasında istediğiniz yere ücretini Ray Sigorta’nın karşıladığı bir taksi ile gidin.

Özel Moto Vale Hizmeti: Olay yerine Ray Sigorta tarafından gönderilecek güvenilir bir moto vale, kaza tespit tutanağını doldurmanıza yardımcı olur. Ayrıca aracınız yürür durumda ise servise götürür, yürümez ise aracın çekilmesi için gerekli işlemleri sizin yerinize gerçekleştirir.

Aracınızı Ayağınıza Getiriyoruz: Hasarlı aracınızı sizin yerinize servise götürüyor, ikame aracınızı ise istediğiniz yere getirerek size teslim ediyoruz. Aracınızın onarım süresi tamamlandığında ise onarılan aracınızı istediğiniz adrese getiriyor, ikame aracı teslim alıyoruz.

Mesleklere Özel İndirimler: Hâkim ve savcılar, doktor ve diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, mimarlar, mühendisler, öğretim üyesi ve öğretmenler, muhasebeci ve mali müşavirler, TSK personel ve sivil memurları, devlet memurları, emekliler ve anonim şirket çalışanları özel indirimlerden faydalanabilir. İndirimler, yalnızca hususi otomobil kullanımında geçerlidir.

Pert Kasko

Yaşanılan bir kaza durumu sonrasında aracın en az %60-70’inin hasar görmüş olması ve onarım masraflarının sigorta değerine yakın olması, bahsi geçen aracı “pert araç” konumuna sokar. Kaza durumu sonrası tamamen kullanılamaz hale geçen araçlar ise, doğrudan tam hasarlı konuma girerler. Tamamen yanan ya da uçurumdan düşen araçlar onarımları artık mümkün olmadığı gerekçesi ile bu kategoriye dahil olmaktadırlar.

Kasko sigortası türleri, trafik sigortasının aksine isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta çeşididir. Hayata geçirilmesi için, araç sahibi ve sigorta şirketinin aralarında bir anlaşmaya varması şartı yeterlidir. Ancak sigorta şirketleri pert olmuş araçları, genel olarak bir risk olarak kabul edebilmektedir. Bu nedenle ağır hasarlı bir kazadan çıkmış araçlara, sigorta şirketleri gerek şirket politikaları gerekse sigortacılık anlayışları sonucunda kasko sigortası yapmak istemeyebilmektedirler. Ancak Pert Kasko Sigortası, kasko sigortasından farklı olarak daha önce pert işlemi görmüş ve onarımı gerçekleşmiş araçlara uygulanabilmektedir. Bu poliçe türü kapsamında daha önce pert olmuş araçlar güvence altına alınabilmektedirler.

Pert araçlar kimi zaman farkında olunmadan kimi zaman da uygun fiyatlı olmaları nedeni ile tüketiciler tarafından tercih edilebilmektedir. Pert Kasko Sigortası ile kasko sigortasından daha makul fiyatlara bu türdeki araçların da sigortası yapılabilmektedir. Bu sigorta türünde en uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile kasko sigortasındaki en temel riskler teminat kapsamına alınabilmektedir.

Pert Kasko Sigortası yaptırmanız durumunda aracınız,

 • Yanma (Aracınızın yanması),
 • Hırsızlık (Aracınızın veya parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi),
 • Çarpışma (Aracınızın kara yolunda veya demir yolunda motorlu veya motorsuz bir başka araç ile çarpışması)
 • Dış etkenler (Sigortalının iradesi dışında araca ani bir şekilde sabit veya hareketli bir cismin çarpması ya da aracın bu tarz bir cisme çarpması, devrilme ya da yuvarlanma) gibi durumlara karşı korunmuş olur.
 • Seyahate devam edebilmek için araç kiralama hizmetinin sunulması
 • Kaza sonrasında aracın hareket etmesinin veya güvenli sürüşünün mümkün olmadığı durumlarda kurtarılması ve en yakındaki anlaşmalı servise çekilmesi
 • Yaralanma veya hastalık gibi durumlarda nakil imkânı
 • Bilgi paylaşımı ve organizasyon imkânı

Pert Kasko Sigortası, pert kaydı olan (ağır hasarlı) tüm araç gruplarına, model ve yıl sınırlaması gözetilmeden teminat sağlayabilmektedir. Bu kapsama hususi araçlar, hafif ticari araçlar, ağır ticari araçlar ve özel amaçlı ticari araçlar girmektedir

Aracı pert hale dönüştüren bir kaza geçirilmesi durumunda, kazayı takiben beş iş günü içerisinde sigorta şirketine bildirim yapılması ve aracın eksper tarafından incelenmesinin talep edilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketine bildirim yapılması için belirtilen sürenin aşımı halinde, sigorta şirketi sorumluluk almama hakkında sahiptir.

Sigorta Timi

Evim

Bina sigorta bedeli belirlenirken satış değeri değil yeniden inşa maliyeti düşünülmelidir. Binanızın brüt m2 alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sınıflandırılarak açıklanan inşaat maliyetleri ile çarpılarak hesaplanmakta olup arsa payı bu hesap dışında tutulmaktadır. Ayrıca bina içerisinde özel olarak yaptırılan dekorasyon masrafları bedele ilave edilmelidir. Örneğin; 100 m2 büyüklüğünde tam kagir yapılı bir dairenin sigorta bedeli: 100m2 x 890 TL/m2: 89.000 TL Dekorasyon masrafları bedeli: 40.000 TL Toplam Bina Bedeli: 129.000 TL olacaktır.

Eşya sigorta bedeli belirlenirken konutta bulunan eşyaların günümüz şartlarında yeniden alım değeri düşünülerek bedel tespiti yapılmalıdır. Konut poliçesinde eşya teminatı Yeni Değer Esası’na göre değerlendirilmekte olup hasar esnasında giyim ve mefruşat dışındaki eşyalardan eskime payı düşülmemektedir.

Değerli eşyalar poliçede belirtilen limite kadar teminat kapsamında olup, farklı bir bedel için teminat talepleri ayrıca değerlendirilebilmektedir.

DASK poliçesi depreme karşı binanızı, sadece DASK kurumunun belirlediği sigorta bedeli kadar teminat altına alır. Ancak bina inşa bedeliniz DASK kurumunun belirlediği bedel üzerinde kalırsa, aradaki fark için deprem teminatı alabilirsiniz. Ayrıca eşyalarınızı da sigortalatıyorsanız, eşya deprem teminatını da konut poliçenize ekleyebilirsiniz.

Örneğin 100 m2 bir eviniz var. Bu evin DASK sigorta bedeli : 89.000 TL, ancak gerçekte bu evin inşa bedeli 250.000 TL. Bu durumda Konut poliçenizle aradaki fark olan (250.000 – 89.000= 161.000 TL) 161.000 TL için Deprem teminatı alabilirsiniz.

Bina sahibi olan Sigortalı’nın deprem teminatı alabilmesi için öncelikle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırması gerekmektedir. Bedeli DASK sigorta bedelinin üzerinde kalan binalar için konut paket poliçemiz ile İhtiyari Deprem teminatı satın alınabilmektedir. Sadece eşya teminatı alınan poliçeler içinse Deprem Teminatı, poliçede yazılı eşya bedeline eşit olarak satın alınabilmektedir.

Sizin konutunuzda oluşabilecek hasarlardan dolayı, komşularınıza verebileceğiniz zararlar poliçenizde yer alan Yangın Mali Mesuliyet teminatı ile sınırlı olarak karşılanmaktadır.

Sigorta bedelinin, hasardan bir gün önceki Yeni Değer Esasına göre hesaplanacak olan sigorta değerine eşit olması halinde tam ziya ve/veya kısmi hasarlarda ödenecek tazminat bedeli, giyim ve mefruşat eşyası dışında bütün ev eşyaları ve konut binası yaşına bakılmaksızın ve eskime, aşınma, yıpranma düşülmeksizin yeni değer üzerinden hesaplanacaktır.

Sigorta bedeli, sigorta değerinden düşük olduğu takdirde Genel Şartlar’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Kısmi, hasar veya tam hasarlarda hasar gören kıymetlerin Sigortalı tarafından yerine ikame edilmemesi ya da edilememesi veya tamir edilememesi halinde ödenecek tazminat bedeli, rayiç değerler üzerinden hesaplanacaktır.

Poliçede gösterilen riziko adresinde bulunan sigortalıya ait konut binası ile bina içindeki her türlü ortak kullanım alanları ve tesisler ile bahçe, avlu ve çevre duvarları, sarnıçlar bu poliçenin konusunu oluşturur. Bina dışında bulunan her türlü kullanım alanları ve tesislerle, televizyon ve uydu anteni gibi binayı tamamlayan şeyler, poliçe üzerinde belirtilerek teminat kapsamına dahil edilebilmektedir.

Poliçede gösterilen riziko adresinde bulunan sigortalıya ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri ya da birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait eşyalar bu poliçenin konusunu oluşturur.

Bu poliçe ile verilmiş olan teminat sadece betonarme (tam kâgir) yapı tarzındaki konut binaları ile içindeki ev eşyasını kapsar. Betonarme (tam kagir) yapılar; iç ve dış duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla ve briket gibi yanmaz malzeme ile inşa edilmiş yapılardır. Adi kâgir ve ahşap yapı tarzındaki konut binaları ve içindeki ev eşyaları bu poliçe teminatı dışındadır.

DASK Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası, depremin yıkıcı etkilerini azaltmak ve hayata devam edebilmek için maddi ve manevi kayıpları hızlı bir şekilde geri kazanabilmek adına yaptırılması gereken zorunlu bir sigortadır. Günümüzde elektrik, su vb. aboneliklerin başlatılması için Zorunlu Deprem Sigortası gereklidir.

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın UAVT kodu ya da açık adresi, tapu bilgileri, (ada, pafta, parsel, sayfa no.) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüz ölçümü ve mekânın kullanım şekli gibi bilgiler, DASK – Zorunlu Deprem Sigortası için gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere ve meskenlerin bulunduğu binalardaki ticarethanelere yönelik oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlar.

Bu sigortanın teminatlarını Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) belirler; ancak poliçe üretimi, yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılır.

 • Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
 • 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
 • Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;
 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar,
 • ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsin.
 • Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır. Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür. Benzer şekilde ticari ve sanayi amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar için sigortalama işlemi yapılmaz.

Zorunlu Deprem Sigortası’nın Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sanayi faaliyet amacıyla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası, sadece deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilâk, tsunami ve yer kayması sonucu binada oluşacak hasarlar için teminat sunar. Ev eşyası için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi teminatlarından yararlanılabilir.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararların teminat kapsamı dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Kâr kaybı
 • İş durması,
 • Kira mahrumiyeti,
 • Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları,
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilâk, tsunami ve yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
 • Depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar.

Zorunlu Deprem Sigortası ile binalardaki;

 • Temeller,
 • Taşıyıcı sistem,
 • Ana duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar,
 • Çatılar ve bacalar,
 • Asansörler teminat kapsamındadır.
 • Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için isteğe bağlı olarak Yangın Sigorta Poliçesi teminatlarından yararlanılabilir.

Site/Apartman Yöentimi Ortak Alan Sigortası

Sitelerin/apartmanların ortak kullanım alanları ile bu alanlarda bulunan “demirbaşlar, elektronik cihazlar, makine-tesisatlar, nakit para ve kıymetli evrak ile cam, reklam panosu, totem” gibi kıymetler; yangından depreme, sel-su baskınından doluya, elektronik cihaz arızalarından makine kırılması hasarlarına, cam kırılmasından hırsızlığa kadar pek çok riske karşı tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır.

 • Apartman yöneticileri,
 • Site yöneticileri,
 • Profesyonel apartman yönetim firmaları,
 • İnşaat firmaları yaptırabilir.

Yöneticinin çalıştırdığı kapıcı, bekçi gibi görevlilerle binanın bakım-onarım işlerini üstlenen taşeronlarının 3. şahıslara verebileceği zararlardan ötürü site yönetiminin hukuki sorumlulukları teminat altındadır.

Otopark ya da garajda meydana gelebilecek kazalar sonucunda site yönetiminin sorumluluğundaki 3. şahısların uğrayacağı zararlar teminat kapsamındadır.

Kullanıma sunulan depo ve/veya hidrofor suyuna bağlı olarak doğabilecek zehirlenmelerin, apartman yönetimin sorumluluğunda olan kısmı teminat kapsamındadır.

Daimî Bakım Sözleşmesi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, ve adedi poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu 3. şahıslara gelebilecek zararlar için yönetimin taşıdığı sorumluluklarda teminat avantajı sağlar.

Sigorta Timi

Sağlığım

Hayır, karşılamaz. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir.

Bu özel poliçeye sahip olmak için belli koşullar söz konusudur. Tamamlayıcı sağlık sigortasını T.C. vatandaşı ve SGK tarafından kapsam altında olan 0-56 yaş arasındaki kişiler alabilirler.

Evet, talep ettiğiniz takdirde sunar. Gebelik ve doğum masraflarınız, yatarak ve ayakta tedavi teminatlarına ek olarak alacağınız doğum teminatı ile poliçe kapsamına dahil edilebilir. Ancak bu teminat, bazı anlaşmalı kurumlarda geçerlidir. Bu teminatı kullanmak için anlaşmalı kurumları öğrenmenizde yarar var. Doğum teminatı eklenmiş tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi için formu doldurun.

Bu sigortaya sahip olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşlarından herhangi bir fark ödemeden hizmet alabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortası, bu kuruluşlardan aldığınız hizmete karşılık ödemeniz gereken ek ücretleri kapsamına alır. Başka bir deyişle, SGK’lı olarak özel hastanelerde herhangi bir fark ödemeden tedavi olursunuz. Burada dikkate alınması gereken husus ise, tamamlayıcı sağlık sigortasını kullanmak için poliçenizi aldığınız şirket ile SGK’nın anlaşmalı kurumlarının da kendi aralarında anlaşmalı olmasıdır. Poliçenizi sigorta şirketinizin anlaşmalı olmadığı sağlık kurumlarında kullanamazsınız.

Öncelikle sigortaya başlangıç tarihindeki yaş esas alınır. Sigortalının SGK mensubu çalışan veya eş/çocuk (bağımlı) olması da prim hesaplamasını yaparken dikkate alınır. Fakat bir uzmanın yardımı almak sizi ihtiyacınıza uygun olan tamamlayıcı sağlık sigortası primine ulaştıracaktır.

Bu sigortasının poliçesi dahilinde şu teminatlardan yararlanabilirsiniz:

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Aşağıda ifade edilen teminatlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanır.
 • Cerrahi/girişimsel ve medikal tedaviler
 • Küçük cerrahi müdahaleler
 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz
 • Hastane oda, yoğun bakım ve refakat giderleri
 • Yapay uzuv, organ ve doku nakilleri

Ayakta Tedavi Teminatı (isteğe bağlı)

 • İsteğe bağlı olarak, Yatarak tedavi teminatlarına ilaveten aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil olur.
 • Doktor muayenesi
 • Röntgen/görüntüleme
 • Laboratuvar/tahlil
 • İleri tanı yöntemleri
 • Ayakta tedavi teminatları, poliçenin özel şartlarına göre yılda belirli sayıda vaka ile sınırlı olabilir. Muayene ve aynı muayeneye bağlı tetkik/tahlilleriniz 1 vaka olarak kabul edilir.

Evet, edilebilir. Poliçenizi gün üzerinden iptal ettirebilirsiniz. Prim iade tutarınız poliçenizin başlangıç tarihinizden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı baz alınarak hesaplanacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olmak için SGK’lı olmak bir ön koşuldur. SGK’lı olmayan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olamaz. Öte yandan sağlık sigortasına SGK’lı olup olmamasına bakılmaksızın 18-65 yaş arasındaki herkes dilediği takdirde sahip olabilir. Her iki üründe poliçede belirtildiği şekilde yatarak ve ayakta tedavi teminatları vermektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri özel sağlık sigortası primlerine kıyasla daha düşük olup bu nedenle SGK’lılara özellikle tavsiye edilmektedir.

Sahip olduğunuz poliçenin kapsamındaki tedaviler için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 12 TL haricinde bir ödeme yapmazsınız. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili olarak akılda bulundurmanın faydalı olacağı bir konu ise sağlık hizmeti alacağınız kurumunun sigorta şirketinizle anlaşmalı olması ve aldığınız hizmete dair tüm masrafların sigorta şirketiniz tarafında yapılması gerektiğidir. Eğer anlaşmalı kuruma gitmeseniz ya da ödemeyi kendiniz yaparsanız yaptığınız ödeme daha sonra size iade edilmez.

Hayır. Tamamlayıcı sağlık sigortasında SGK gibi bir uygulama yoktur. Her sigortalı için ayrı prim ödenmesi şarttır. Yani aile bireyleriniz kendi tamamlayıcı sağlık sigorta poliçelerine şahsen sahip olmalıdır.

Bu poliçenin geçerlilik süresi başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır. Her bir yıllık poliçe dönemi sonunda poliçenizi yenilemeniz gerekir. Poliçenizi Sigorta Timi’nden yaptırırsanız Sigorta Timi sizin için yenileme tarihinizi takip eder ve poliçeniz bitmeden yenisi için teklif hazırlayarak size sunar.

Prim ödemelerinizi belirli oranlarda vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Prim ödemeleriniz karşılığında alacağınız makbuz ile vergi indiriminden yararlanabilirsiniz. Poliçenizi vergi indiriminde kullanmak istediğinizi poliçenizi yaptırırken bildirmeniz faydalı olacaktır.

Eğer bu tedaviler SGK kapsamına giriyor ve karşılanıyorsa poliçenizin de kapsamındadır. Ama detaylı bilgi için yine de poliçe şartlarını okumanızda ya da poliçenizi yaptırırken tüm sorularınızı cevaplandırmanızda faydalı olacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri haricinde bir bekleme dönemi yoktur. Poliçenizi başlangıç tarihinden itibaren kullanabilirsiniz.

Yurtdışında yaptırdığınız tedavileri tamamlayıcı sağlık sigortası karşılamaz. SGK gibi tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi de sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir. Poliçe başlangıç tarihi itibariyle yurtiçi tedavi masraflarınız bu sigorta kapsamında karşılanır.

Hayır. Tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesinde ilaç teminatı yoktur. Bunun nedeni ise, SGK’nın ilaç masraflarını karşılamasıdır. Poliçe kapsamı altında olan, özel hastanelerde fark ücreti ödemeden alınan sağlık hizmetleridir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında temel olarak şu bilgileri edinmenizde yarar var:

Sigortacı, işbu Sigorta kapsamında sigortalıya yapılması gereken tazminat ödemesini, doğrudan sigortalının hizmeti aldığı işbu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumuna yapmak suretiyle gerçekleştirir.

İşbu sigorta, sigortalının bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumu dışındaki harcamalarını karşılamaz. Anlaşmalı kurum listelerine ilgili şirketlerin web sitelerinden ulaşılabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçenizi satın aldığınız şirketin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında tedavi gördüğünüzde, fark ücreti ödememek için poliçe bilgilerinizi hastane yetkililerine verebilirsiniz. Poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz ücret dışında bir ödeme alınmayacaktır. Sigorta Timi aracılığıyla satın almış olduğunuz tamamlayıcı sağlık ve diğer tüm sigorta poliçelerinin hasarları için, 7/24 hizmette olan 0850 223 84 64 no’lu hasar hattımızı arayabilirsiniz.

Faturanızı kendiniz ödemeniz hâlinde, size geri ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca ilaç masraflarınız, SGK kapsamında ücretsiz olarak temin edilebildiği için, bu poliçe kapsamında değildir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kullanılabilmesi için aşağıdaki koşulların aynı anda gerçekleşmesi yeterlidir.

Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,

SGK ile anlaşmalı olan hastane ile sigorta şirketinin anlaşmasının olması,

SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması,

Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olarak çok cüzi bir ödeme yaparsınız. Poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz ücret dışında bir ödeme alınmamaktadır.

Aldığınız tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe priminizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Kartınızla peşin ödeme yapabileceğiniz gibi 9 eşit taksitten de yararlanabilirsiniz.

 • Poliçe kapsamında çeşitli teminatlardan faydalanabilirsiniz: Yatarak Tedavi Teminatı Yatarak tedavileriniz, aşağıda belirtilen teminatlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanır.
 • Cerrahi/girişimsel ve medikal tedaviler
 • Küçük cerrahi müdahaleler
 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz
 • Hastane oda, yoğun bakım ve refakat giderleri
 • Yapay uzuv, organ ve doku nakilleri
 • Ayakta Tedavi Teminatı İsteğe bağlı olarak, Yatarak tedavi teminatlarına ilaveten aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil olur.
 • Doktor muayenesi
 • Röntgen/görüntüleme
 • Laboratuvar/tahlil
 • İleri tanı yöntemleri
 • Ayakta tedavi teminatları, poliçenin özel şartlarına göre yılda belirli sayıda vaka ile sınırlı olabilir. Muayene ve aynı muayeneye bağlı tetkik/tahlilleriniz 1 vaka olarak kabul edilir. Doğum Teminatı Hamilelik ve doğum ile ilgili sağlık masraflarınız yatarak + ayakta tedavi teminatlarına ek olarak alacağınız doğum teminatı ile poliçe kapsamına alınabilir. Doğum teminatı belirli anlaşmalı kurumlarda geçelidir.

Özel Sağlık Sigortası

Tüm sağlık sigortalarında temel olarak iki teminat vardır: Yatarak tedavi ve ayakta tedavi. Ayakta tedavi teminatına yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte sahip olabilirsiniz. Ayrıca yatarak tedavi teminatı tek başına da edinilebilir. Teminatlarla ilgili detaylı bilgi için lütfen sağlık sigortası ürünlerimizi inceleyiniz.

Özel sağlık sigortası nedir sorusuna bir tanım yapmamız gerekirse; sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır diyebiliriz. Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsurlardan biri genel ve özel şartlardır.

Özellikle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir. Genel şartlar bölümü tüm sigorta şirketleri içinde fazla farklılık göstermemesine rağmen özel şartlar bölümünde sunulan sigorta hizmetleri her sigorta şirketinde farklılık gösterir.

Bazı sigorta şirketlerinde yaş aralığı değişkenlik göstermekle beraber 18-65 yaş arası herkes sağlık sigortası sahibi olabilir. Ebeveyn tarafından yaptırılması kaydıyla bebek ve çocuklar da sağlık sigortasına sahip olabilirler.

Sağlık sigortası, size oldukça pahalı sağlık masraflarını uygun primler karşılığında almayı sağlar. Burada önemli olan poliçenizin kapsamına dahil edilecek limitler ile güvencelerdir. Prim tutarı da bunlara bağlı olarak yükselir. Ayrıca tazminat tutarları da etkilidir. Sigorta Timi aracılığıyla ihtiyacınıza yönelik en doğru, uygun ve avantajlı sağlık sigortası teklifini alarak en ideal prim hesaplamasını da yaptırabilirsiniz. Özel Sağlık Sigortası hakkındaki tüm sorularınızı, Sigorta Timi’ni (0850) 223 84 64 numaralı telefondan arayarak iletebilirsiniz.

Sağlık sigortası, doğum giderlerini karşılar. İbraz edilmesi gereken belgeler doğum raporu ve doğumla ilgili giderlerin resmi dökümlü fatura aslıdır.

Özel sağlık sigortası poliçenizin başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalık ve kaza sonucu oluşan her türlü tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları kapsamında, sahip olduğunuz sigortanın teminatları dahilinde karşılar. Sağlık Sigortası almak için başvurduğunuz zaman mevcut hastalıklarınız ya da sağlık sorunlarınızın poliçe dahil edilmesi sigorta şirketinin değerlendirilmesine bağlıdır. Yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak sigorta poliçesi öz şartsız ya da belli şartlarla kapsamına alınabilir ya da hiçbir şekilde kapsama alınmaz.

Özel sağlık sigortası poliçesi sahibinin bir ameliyat veya bir hastalığın tedavisi nedeniyle hastanede yatmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri ile ameliyat dışındaki ilaç, pansuman, bandaj, alçı, plaster gibi malzemeler ve her türlü iğne ve serumları, kan ve kan ürünleri takılması gibi masraflar; doktor takip ve konsültasyon masrafları yer alır.

Doktor muayenesi, ilaçlar, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocuk aşıları, gebelik ve doğum giderlerinin ayakta tedavi giderleri ayakta tedavinin teminatlarının kapsamı altındadır. Ayakta tedavi teminatı, sağlık sigortasında dahilinde tek başına alınamaz, bu teminat sahip olmak için öncelikle yatarak tedavi teminatı talep etmiş olmanız gerekir.

Özel sağlık sigortası poliçesi kapsamındaki anlaşmalı sağlık kurumları haricindeki kurumlarda gördüğünüz tedavilerin masraflarına dair faturalarınızı sigorta şirketinin Sağlık Tazminat Departmanı’na veya acentenize iletmeniz halinde poliçenizin özel ve genel şartları ve teminat limitleriniz dahilinde size geri ödenecek tutar en geç 20 gün içinde hesabınıza yatırılır. Hesabınıza aktarım aşamasında herhangi bir sorun yaşamamak için poliçe başvurunuz sırasında banka hesap numaranızı bildirmeyi lütfen ihmal etmeyin.

Poliçe süreniz boyunca kesintisiz hizmet için Özel Sağlık Sigortanızı Sigorta Timi aracılığıyla yaptırmanız ve tüm işlemler için bizleri aramınız yeterli olacaktır.

Anlaşmalı sağlık kurumları, sigortalının herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti alabileceği kurumlardır. Sigorta Timi ve kurum arasında yapılan özel anlaşma gereğince sigorta kartı ile sağlık poliçesi özel ve genel şartları, teminat limit ve katılım oranları kapsamında sigortalı bu kurumlardan herhangi bir ödeme yapmadan hizmet alabilir. Eğer poliçenizde yapılan harcamaya ilişkin belirlenmiş bir katılım payı varsa sigortalıdan bu payı ödemesi beklenir.

Sağlık sigortası poliçelerinin türleri vardır. Sahip olduğunuz sağlık sigortası poliçesinin yurtdışı teminat kapsamlarını incelemeniz gerekir. Bu teminat sizin için önem taşıyorsa sigortanızı yaptırırken bu konuyu vurgulamanızı tavsiye ederiz.

Sağlık Sigortası Beyan Formu’nda boy, kilo gibi fiziksel bilgilerin yanı sıra sosyal alışkanlıklar ile yaşadığınız/mevcut hastalıklar gibi kısımların eksiksiz doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması önemlidir. Geçmişte yaşadığınız bir rahatsızlığınız sizin için önemsiz olsa bile belirtmelisiniz. Böylece en doğru sigorta teklifline ve sigortayı yaptırdığınız takdirde en doğru kapsama sahip olursanız.

TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan bir tarifedir. Bu tarifede hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimlerin fiyatlandırmada baz alınması suretiyle, emek derecesi de göz önünde bulundurularak yapılan puanlama yer alır. Söz konusu puanlar, hekimin üstlendiğin işin zorluk derecesine göre yapılır. Türk Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı her yıl açıklar. Katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklara ve sağlık hizmeti sunulan illere göre değişiklik gösterir. Doktor hizmetlerine ait Asgari Ücret, puanların katsayılar ile çarpılması ve KDV (%8) eklenmesi sonucu hesaplanır.

Bu poliçe, başlangıç tarihi öncesi tedavi masraflarını karşılamaz. Başka bir deyişle, poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışında kalmaktadır.

Bunun için 59 yaşın altında ve kesintisiz 3 yıldır sağlık sigortalı olmak yeterlidir. Bu koşullara sahipseniz sağlık durumunuz değerlendirilir ve uygun bulunduğunuz takdirde ömür boyu yenileme garantisine hak kazanırsınız.