Tarım Sigortaları

Sigorta Timi

Tarım Sigortaları

Gece gündüz demeden çalışıp uğraştığınız, gözünüz gibi baktığınız hasadınızın veya hayvanlarınız bir anda meydana gelebilecek doğal afetler sonucunda zarara uğramasını elbette istemezsiniz. Peki başınıza gelmesi halinde; Sigorta Timi olarak riskleri güvence altına almamız içinizi bir nebze olsun rahatlatmaz mı?

Ayrıca (0850) 223 84 64 numaralı telefondan bize ulaşabilir, tüm sorularınızı iletebilirsiniz.

Tarım Sigortaları

  Diğer Tüm Branşlar

  Hızlı Teklif Al

  Sigorta Timi

  Doğru şirket, doğru poliçe ve doğru hasar yönetimini ilke edinen Sigorta Timi ailesi olarak bizler; daima gelişerek, yenilenerek ve şirket kimliğimizin değerini arttırarak ileriye doğru adım atmaya ve her geçen gün bir önceki günden daha iyi olma hedefiyle devam etmektir.

  Sigorta Timi ailesi olarak, Çözüm Odaklıyız: İnsanları mutlu edecek uygun çözümler sunmak üzere daima hazırız.

  Bir sorunla mı karşılatınız?

  Hemen Ara: 08502238464
  Bitkisel Ürü Sigortası

  Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan parsellerde yetiştirilen bitkisel ürünlerde, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, bağ ve meyve bahçeleri için dolu ağı ve örtü sistemlerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararları sigorta bedeline kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

  Sera Sigortaları

  Örtü Altı Kayıt Sistemine uygun olarak, kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralarda ve içerisindeki ürünlerde; dolu, deprem, taşıt çarpması, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri sonucu meydana gelen maddi zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

  Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları

  Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

  Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları

  Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı küçükbaş hayvanlarda meydana gelen her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

  Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları

  kanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan, Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarında meydana gelen her türlü kaza ve zehirlenme, hortum, fırtına, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim zararlarını teminat altına alan sigorta türüdür.

  Su Ürünleri Hayat Sigortaları

  Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde meydana gelen her türlü hastalık, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, kazalar, predatörler, alg patlaması, kafes ve ağlarda meydana gelen zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

  Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortaları

  Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, kovanların bulunduğu alanda meydana gelen fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel su baskını, vahşi hayvan saldırısı sonucu meydana gelen zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

  İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortaları

  Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ürününde ilçe genelinde doğrudan neden olacağı verim kaybı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ilan ettiği ilçe bazında verim değerleri esas alınarak tespit edilen ilçenin eşik verim değerine kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

  Site/Apartman Yönetimi Ortak Alan Sigortaları

  Her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır. Site/apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında birçok riskle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklemektedir.

  Ortak Alan Sigortası¸ yöneticileri birçok sorumluluktan kurtaracak, aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran sigorta türüdür.

  Neden Ortak Alan Sigortası ?

  Son yıllardaki yapılan kanuni düzenlemelere göre site yönetimi ya da profesyonel apartman yönetimi firmaları tarafından ortak alan sigortası yapılması gerekmektedir.

  634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde: “Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

  ·Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında: “Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi g ereklidir.”

  Hangi riskler güvencemiz altına alınabilir ?
  • Yangın, Yıldırım, İnfilak, Deprem, Dolu, Hırsızlık, Cam kırılması
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli hareketler ve Terör
  • Makine Kırılması, Elektronik ve Taşınabilir Cihazlar
  • Totem, Reklam Panosu
  • Çevre Düzenlemesi
  • Yangın Söndürme Masrafları, Sprinkler Sızdırması
  • İzolasyon Yetersizliği
  • Komşuluk – Kiracılık Mali Sorumluluk
  • Üçüncü Şahıs Sorumluluk
  • Site Yönetimi/Yönetici Sorumluluk
  • Site Yönetimindeki Çalışan Sorumluluğu
  • Bina Parça Kopması Sorumluluk
  • Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri Sorumluluk
  • Reklam Panosu/Totem Sorumluluk
  • Kalorifer Dairesi Sorumluluk
  • Anten ve Güneş Isı Kolektörü Sorumluluk
  • Su Deposu Sorumluluğu
  • Elektrik ve Sıhhi Tesisat Sorumluluğu
  • Otopark Sorumluluk
  • Motorlu Araç Sorumluluğu
  • Bedeni Zararlar
  • Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorumluluk
  • İşveren Mali Sorumluk
  • Hukuksal Koruma