Sorumluluk Sigortaları

Sigorta Timi

Sorumluluk Sigortaları

Yükünüz ve sorumluluklarınız güvencemiz altında. Sorumluluk sigortalarında her bir risk bazında özel teminat yapıları ve özel çözümler Sigorta Timi’nde!

Ayrıca (0850) 223 84 64 numaralı telefondan bize ulaşabilir, tüm sorularınızı iletebilirsiniz.

Sorumluluk Sigortaları

  Diğer Tüm Branşlar

  Hızlı Teklif Al

  Sigorta Timi

  Doğru şirket, doğru poliçe ve doğru hasar yönetimini ilke edinen Sigorta Timi ailesi olarak bizler; daima gelişerek, yenilenerek ve şirket kimliğimizin değerini arttırarak ileriye doğru adım atmaya ve her geçen gün bir önceki günden daha iyi olma hedefiyle devam etmektir.

  Sigorta Timi ailesi olarak, Çözüm Odaklıyız: İnsanları mutlu edecek uygun çözümler sunmak üzere daima hazırız.

  Bir sorunla mı karşılatınız?

  Hemen Ara: 08502238464
  İşveren Sorumluluk Sigortası

  SGK’lı çalışanlarınızın, taşeronlarınızın, stajyerlerinizin iş yerinde görevi esnasında veya seyahat halinde başlarına gelebilecek iş kazalarına, maddi manevi tazminatları karşılayan sigorta türüdür.

  Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

  Sigortalı’nın ticari faaliyeti esnasında, 3.şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararları sigortalının sorumluluğu çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat sağlayan sigorta türüdür.

  İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

  Sigorta konusu işin yürütülmesi esnasında meydana gelen bir olay ve ürettiğiniz, dağıtımını ve satışını yaptığınız ürünlerin hatalı, eksik kusurlu olmasından dolayı üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar neticesinde, yasal olarak ödemekle sorumlu olduğunuz bedeni ve maddi zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

  Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmesi sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür.

  • Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir
  • Yeminli Mali Müşavir
  • Avukat
  • Mühendis
  • Mimar
  • Hastane/Tıp Merkezi/Poliklinik işletmeciliği
  • Laboratuvar işletmeciliği
  • Veteriner
  • İş güvenliği Uzmanı
  • Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri
  • Bağımsız Denetim
  • Belgelendirme Firmaları
  • Muayene Hizmeti Sunan Firmalar
  • Gayrimenkul Değerleme Firmaları
  • Marka ve Patent Vekilliği
  • Sayısal Kadastral Harita Yapım İşleri

  ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI

  Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

  Doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlayan zorunlu sigorta türüdür.

  Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alan zorunlu sigorta türüdür
  Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

  Petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alan zorunlu sigorta türüdür.

  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

  Kara yolu taşımacılığında bir kaza sonucu araçtaki yolculara karşı oluşabilecek mali sorumluluklarınızı güvence altına alan zorunlu sigorta türüdür

  Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas

  İstihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları teminat altına alan zorunlu sigorta türüdür.

  Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

  Deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, masraflar, üçüncü şahısların yaralanması, ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu sigorta ürünüdür.